Medley bästa tvåan, trean och fyran – 2021

Nu i november öppnar anmälningssidan inför en ny säsong av Medley bästa tvåan, trean och fyran!

Vår förhoppning är alltså att vi ska kunna genomföra Medley bästa tvåan, trean och fyran under vårterminen 2021. Vi följer dock utvecklingen kring covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Våra arrangörer kommer även att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning vid respektive arrangemang.

Arkiv

Postadress

Kontakt