Simning

Om att simma

Precis som när du lär dig bokstäverna i skolan, så har även simningen sitt egna ABC. Simningens ABC är detsamma som det som kallas för vattenvana. För att bli vattenvan och därmed behärska Simningens ABC, behöver du öva på att:

  • Doppa huvudet
  • Hoppa i vattnet
  • Andas i vattnet
  • Glida från kant
  • Förflytta dig på olika sätt
  • Rotera exempelvis från mag- till ryggläge
  • Flyta på mage och på rygg
  • Balansera i vattnet

När du känner dig trygg och upplever att du har kontroll över din kropp i vattnet, då har du de bästa förutsättningarna för att lära dig att simma. Läs mer om de fyra simsätten. Det är bra att fortsätta att träna på de olika övningarna i Simningens ABC, då vattenvana och simkunnighet är en färskvara som måste underhållas hela livet!

Postadress

Kontakt