Simning och skolans läroplan

Simning och skolans läroplan

Att kunna simma är viktigt av flera anledningar. Det är en livsviktig kunskap som dessutom gör att du kan vara del av en större gemenskap och ha kul i vattnet med dina kompisar! Det är även ett kunskapskrav i skolans läroplan, Lgr11.

I läroplanens centrala innehåll för årskurs 1-3 lyfts det fram att eleverna ska få möjlighet att träna på ”Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.”.

Elever i årskurs 4-9 ska öva på ”Simning i mag- och ryggläge.” Kunskapskravet för betyg i årskurs 6 och 9 är att eleven ska kunna ”Simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.” För att klara detta mål i årskurs 6 är det viktigt att börja träna upp sin vattenvana tidigt och att öva mycket på att simma. Att öva inför Medley bästa tvåan, trean och fyran är ett bra delmål på vägen mot att bli simkunnig.

Postadress

Kontakt